Služby pracovníkov NDT Level III < Služby Vonkajšej Agentúry < Home

Služby pracovníkov NDT Level III

Pokiaľ Vaša firma zavádza alebo využíva systém zamestnávateľskej certifikácie s pomocou NDT pracovníkov stupeň (Level) III, môžeme Vám pomôcť s každou etapou tohto neľahkého procesu. Pre desiatky firiem po celej Európe (viď. referencie) poskytujeme služby Vonkajšej agentúry (Oustide Agency OA) už niekoľko rokov.


Ako Vonkajšia agentúra (OA) ATG Slovakia poskytuje tieto služby

 • tvorba dokumentácie systému NDT
  kvalifikačné predpisy, písomné postupy - procedúry, písomné inštrukcie, špecifikácie, protokoly, kalibračné predpisy pre NDT zariadenia a vybavenie pracovísk, súvisiace NDT formuláre, ...
 • školenia pracovníkov NDT I., II. i III. stupňa
 • tvorba skúšobných/testových otázok
  podľa požiadaviek predpisov, tvorba skúšobných úloh/zadaní, zabezpečenie skúšobných vzoriek, príprava súvisiacich formulárov
 • vykonávanie skúšok v plnom rozsahu predpisov
 • realizácia doplnkových školení a skúšok pri prechode do iného kvalifikačného systému (napr. prechod z EN ISO 9712 do SNT-TC-1A)
  kvalifikácia a certifikácia, ďalej i špecializované školenia (výklad a interpretácia noriem a predpisov, obsluha zariadení, vyhodnocovanie rádiogramov ...)
 • vyhodnocovanie skúšok, vystavenie protokolov
 • vyhotovenie / vystavenie potrebných dokumentov
  osvedčenia, certifikáty, udržiavanie celého systému NDT (vykonávanie revízií dokumentov, udržiavanie aktuálnych zoznamov, sledovanie a aktualizácia fyzickej spôsobilosti apod.) prodlžovanie certifikácie, výkon recertifikačných skúšok
 • poradenstvo, technická podpora pracovníkov NDT Level III
 • odborné zastrešenie vykonávania činností v NDT
 • vykonávanie auditov a inšpekcií
 • Zamestnávateľská certifikácia a kurzy EN4179 / NAS410  [166 kB]
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest