Automobilový a letecký priemysel < Home

Automobilový a letecký priemysel

V leteckom a automobilovom priemysle sú kladené vysoké nároky na bezpečnosť a kvalitu nie len všetkých materiálov, ale aj postupov, procedúr a kvalifikáciu pracovníkov. Pre zaistenie maximálnej kvality Vám ponúkame nasledujúce produkty a služby, ktoré sú vo vašej spoločnosti určite nevyhnutné.


Inšpekcie a nezávislé hodnotenie


 • inšpekcie v zastúpení klientov
 • inšpekcie pri výstavbe a prevádzke závodov
 • CE značenie, PED, ISO CE značenie, PED, ISO
 • konzultácia v oblasti korózie (korózna inšpekcia), triedenie materiálu, zváranie
 • analýza rizík - materiály a korózia v strojárenstve, trenie a opotrebovávanie materiálov, testovanie materiálu a jeho analýzy, splnenie technických požiadaviek určených normami a pod.
 • hodnotenie vychádza z noriem EN, ASNT, ASME, PED, API, IWI, EN 4179/ NAS 410, MIL a pod.


Výroba a implementácia zariadenia NDT pre


 • Magnetické testovanie
 • Kapilárne testovanie
 • Kontrola vírivými prúdmi
 • Rádiografické testovanie
 • Ultrazvukové testovanie
 • Vizuálne testovanie
 • Akustické emisie

Tieto metódy sú určené pre zisťovanie povrchových aj podpovrchových chýb, hodnotenie tepelného spracovania výrobku, posúdenia kvality materiálu. V prípade potreby pre Vašu spoločnosť tieto defektoskopické práce zaistíme pomocou našich špecialistov priamo v našich priestoroch spoločnosti ATG Slovakia, kde máme nainštalované hromadné linky na skúšanie výrobkov, výkovkov, zvarov a pod, alebo priamo u Vás v závode.


Naša spoločnosť vyvíja a vyrába pre väčšinu NDT metód automatické linky, prenosné a stacionárne zariadenia, pomôcky a mierky ! Viď. sekcia Produkty pre NDT.


Školenie technického a odborného personálu


Naše kurzy sú vhodné pre všetkých:
 • defektoskopárov (NDT školenia Level I, II, III)
 • technických pracovníkov
 • operatívny personál
 • zváračský personál, zváracích inžinierov a technológov
 • vývojárov, strojných inžinierov
 • manažérov kvality , obchodných manažérov
 • a pod


Zaistíme certifikačný proces podľa požiadaviek európskych, amerických a výrobkových noriem :
 • EN ISO 9712 (EN 473)
 • SNT-TC-1A
 • EN 4179
 • NAS 410
 • MIL-STD-410E
 • EN 10256
 • ISO 11484 atd.Outsourcing - v rámci statusu vonkajšej agentúry


Ponúkame komplexné riešenia projektov firemných systémov NDT ako sú:
 • Kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky
 • praktický výkon NDT činností a skúšania
 • odborné garancie
 • metodické činnosti
 • tvorba legislatívy a apod.


Všetky činnosti zaisťujú naši špecialisti NDT (aj Level III) priamo u Vás, alebo podľa dohody / požiadavky.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest