MT - Služby a skúšanie < NDT metódy < Home

MT - Služby a skúšanie

Skúšobný proces


Pri výrobe resp. v opravárenstve je MT skúška priamo stanovená prostredníctvom noriem alebo podľa požiadaviek odberateľa. Pre priemyselné sektory:
 • výkovky (f - forgings) podľa EN 10228-1
 • odliatky (c - castings) podľa EN 1369
 • rúrky (t - tubes) podľa EN ISO 10893-5

 • je základnou metodickou normou EN ISO 9934 - 13
 • zvárania (w - welds) sú riadiacimi dokumentami normy EN ISO 17638 a EN ISO 23278


Rovnako tak možno nájsť riadiace normy pre iné výrobky, alebo si požiadavky špecifikuje priamo odberateľ v preberacích podmienkach, kontraktu alebo prostredníctvom firemných postupov. Typické sú požiadavky v súlade s ASME Code, ASTM E 709, ASTM E 1444, ASTM A 275, AS 7114-2 ...

Naše vybavenie


Inšpektori majú k dispozícii následujúce vybavenie:
 • meracie prístroje a mierky pre zaistenie detekčnej schopnosti MT procesu - UV metre, luxmetre, merače intenzity magnetického poľa, ampérmetre, a pod.
 • magnetické prášky a suspenzie CHEMETALL produktovej rady Overchek a Ardrox
 • ručné elektromagnetické jarmá REM
 • prenosné a mobilné generátory MAGMAN
 • stacionárne magnetizéry MINIMAG a UNIMAG, typy AC/AC pre automobilový priemysel, typy FWDC pre letecké aplikácie podľe ASTM 1444, typy HW pre odliatky a ďalšie
 • systémy so sekvenčnou viacsmerovou magnetizáciou pre nadmerné odliatky a zvarence
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest