PT/ FPI - Služby a výkon NDT testov (skúšanie) < NDT metódy < Home

PT/ FPI - Služby a výkon NDT testov (skúšanie)

Celosvetovo poskytujeme inšpekcie, merania,výkon testov a hodnotení podľa zadania našich klientov a podľa medzinárodných, národných i výrobkových noriem. Jedná sa o nasledovné činnosti.


Kontroly na vlastných kapilárnych linkách


Pre výkon kapilárnych skúšok máme k dispozícii vlastné kapilárne linky (pre fluorescenčné skúšky (FPI), emulgačné i postemulgačné techniky s vysokou citlivosťou skúšania). Testovanie na kapilárnej linke je vhodné a vysoko efektívne hlavne pri hromadnom skúšaní o vysokej kapacite v ks (v leteckom a automobilovom priemysle).
 • FPI/PT kapilárne skúšanie neferomagnetických výrobkov (vhodné napr. pre AL výkovky, obrobky, odlitky) s kapacitou až 4000 kusov (á 2 kg) za zmenu. Linky ATG group pre výkon testov máme lokalizované do Prahy (Česká republika) a do Žiaru nad Hronom , ďalšie se projektujú pre Plzeň a Trenčín (vysoký stupeň citlivosti podle AMS 2644)
 • FPI/PT linky pre postemulgačný penetrant sú určené pre vyššie citlivosti kapilárnych testov

Kontroly priamo na projektoch (v mieste stavby)


PT skúšky vykonávame manuálne s pomocou testovacích setov v sprejoch priamo u klientov a to oboma metodikami = farebným kontrastom aj fluorescenčne. O zistených nálezoch samozrejme naši inšpektori spracovávajú požadované správy podľa želania klienta a platnej legislatívy.


Skúšobný proces


Metodické požiadavky na PT skúšku stanovujú - predpisujú normy, kódy, predpisy a požiadavky odberateľa.

Základnou sadou metodických EN (EN ISO) noriem je :
 • EN ISO 3452-1 (na Slovensku vyšla 12/2013 a nahradila EN 571-1)
 • EN ISO 3452-24.
Kritériá prijateľnosti pre jednotlivé druhy testovaných dielov sú definované ďalšími nadväzujúcimi normami :
 • v sektore zvárania (w - welds) je to EN ISO 23277 (nahradila EN 1289)
 • v sektore výkovkov (f - forgings) normy EN 10228-2
 • v sektore odliatkov (c - castings) normy EN 1371-1 a 2
 • v sektore rúrok (t - tubes) normy EN 10246-11

Najvýznamnejšími a svetovo najpožadovanejšími PT štandardami a špecifikáciami z oblasti US noriem sú :
 • ASTM E 1417
 • ASTM E 165
 • AMS 2644
a pre kritériá prijateľnosti napr. :
 • AMS-STD-2175 (odliatky).


Služby pracovníkov NDT Level III
 • kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky / testovanie
 • tvorba písomných postupov (Written Procedure), metodické vykonávanie skúšok, kritériá prípustnosti
 • skúšanie / testy v laboratóriách i na pracoviskách (dočasných i stabilných)
 • výstupy, reporty a protokolovanie výsledkov
 • odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy

Poradenstvo


V náväznosti na vykonávanie činností v oblasti NDT ponúkame poradenskú činnosť pre našich klientov. Naši špecialisti vám doporučia vhodné metódy a upozornia na prípadné obmedzenia, upresnia voľbu techník skúšania v závislosti na požiadavkách (citlivosť skúšania), optimalizujú parametre skúšania, vyberú zariadenia, mierky a pomôcky, vypracujú (zrevidujú) postupy pre bezpečnosť práce, navrhnú pracovisko, dokumentáciu atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest