Kvalifikácie pracovníkov NDT v rámci ATG Group < Služby Vonkajšej Agentúry < Home

Kvalifikácie pracovníkov NDT v rámci ATG Group

NDT pracovníci, vykonávajú a zaisťujú činnosti priamo v rámci celej skupiny spoločností ATG a ATG Slovakia aj pre externých zákazníkov (prostredníctvom Vonkajšej Agentúry). Títo pracovníci sú kvalifikovaní a certifikovaní ako zamestnávateľom (podľa SNT-TC-1A, EN 4179, NAS 410), tak vlastnia i certifikáty nezávislých certifikačných orgánov podľa ISO 9712 (EN473) v stupňoch NDT Level III.

Nezávislé certifikáty boli pracovníkom vydané na základe splnenia požiadaviek európskej normy EN ISO 9712 (EN 473) (buď od certifikačného združenia APC v zmysle Std 101 (ČR), alebo od SECTOR Cert (DE), či Reaktortestu(SK) ). Ďalej vybraní pracovníci vlastnia certifikáty oprávňujúce ku výkonu skúšok NDT pre tlakové zariadenia podľa požiadaviek PED (smernica 97/23/EC) - v systéme ReaktorTest alebo od SECTOR Cert.

Pracovníci ATG Slovakia certifikovaní v stupni Level III

Ing. Rastislav Sabol UT, VT
Ing. Ivan Ščasný VT, ET, PT
Dr. Pavol Valkovský PT, MT
Ing. Erich Eckhardt RT

Pracovníci ATG Slovakia certifikovaní v stupni Level II

Ing. Rastislav Sabol VT,PT,MT,RT
Ing. Ivan Ščasný VT,ET
Ing. Luboš Šály VT,PT,MT,UT
Dr. Pavol Valkovský VT,PT,MT,UT,LT2HS
Ing. Martina Ježová VT,MT,PT,RT
Ing. Erich Eckhardt RT,UT
Peter Leško VT,PT,MT,UT
Jakub Ščasný MT,PT
Miroslava Gregáňová PT

Pracovníci ATG Slovakia s kvalifikáciou zváračský inšpektor

Ing. Martina Ježová IWI-S
Ing. Rastislav Sabol IWI-S
Ing. Ivan Ščasný IWI-S

Pracovníci ATG (Advanced Technology Group) certifikovaní v stupni Level III

Ing. Václav Jandura, Ph.D. RT, UT, MT, PT, ET, VT, LT, FT
Ing. Václav Bízek, CSc. RT
Ing. Jiří Blahůšek UT
Ing. Zbyněk Zavadil RT, PT, TCS
Ing. Pavel Mudřík RT, MT, PT, VT
Ing. Petr Tichý RT, UT, MT, PT, ET, VT, LT, FT
Josef Krejča PT, UT, MT
Pavel Mařánek RT, PT, MT, VT
Ing. Jan Matoušek RT, UT
Ing. Vlastimil Válek UT, MT, PT, ET, VT
Ing. Petr Žbánek UT, MT, ET
Ing. Michal Škeřík RT, PT, VT, MT, IRT (TT)
Ahmed Sharf, M.Sc., Ph.D. PT, VT
Ing. Jan Švub MT, VT, LT
Ing. Jiří Cieslar MT, PT, RT, VT
Ing. Tomáš Zavadil MT, PT, UT, VT
Ing. Miroslav Roxer ET, MT, LT
Ing. Valerij Makarov UT, VT
Ing. Evgeny Sazonov MT, PT
Stanislav Juráček, DiS. RT, MT, PT, VT
Ing. Pavel Gabriška RT, MT, PT, UT, VT
Ing. Roman Lev RT
Ing. Andrei Ozerov VT

Pracovníci ATG (Advanced Technology Group) s kvalifikáciou zváračský inšpektor

Ing. Václav Jandura, Ph.D. EWI-S, IWI-S
Ing. Zbyněk Zavadil EWI-S, IWI-S
Pavel Mařánek EWI-S, IWI-S
Ing. Jiří Miklo EWI-S, IWI-S
Ing. Vlastimil Válek EWI-C, IWI-C
Ing. Michal Škeřík EWI-S, IWI-S
Ing. Andrej Mlích, Ph.D. EWI-S, IWI-S, IWE
Ing. Josef Prokop EWI-S, IWI-S
Ing. Petr Žbánek EWI-S, IWI-S
Ing. Jiří Cieslar EWI-S, IWI-S, PWT, IWE
Ing. Evgeny Sazonov IWE, CWI

Autorizovaní inšpektori pre PED (HSB International)

Ing. Václav Jandura
Ing. Jiří Miklo
Ing. Jan Matoušek
Pavel Mařánek
Ing. Andrej Mlích, Ph.D.
Ing. Jiří Arenberger

Autorizovaní inšpektori pre ASME

Ing. Jiří Miklo
Ing. Andrej Mlích, Ph.D.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest