Obchod < Produkty pre NDT < Home

Obchod

Ak potrebujete zaobstarať prípadne obnoviť zariadenia, prípadne celé defektoskopické pracovisko - radi Vám vypracujeme kompletný návrh obsahujúci všetky potrebné a vyžadované prístroje a pomôcky, vrátane ich kalibrácí. Dodáváme výrobky, pomôcky a automatizované systémy v celom rozsahu NDT pre všetky základné metódy - VT, PT, MT, ET, RT, UT.

Katalóg našich NDT produktov na stiahnutie  [2.9 MB]
... podrobnejšie informácie nájdete pri jednotlivých metódach

Aké zariadenia poskytujeme

 • linky pre skúšky kapilárnou metódou
 • linky pre morenie, odmastenie, leptanie nittalom
 • stacionárne magnetizéry, mobilné zdroje, jarmá
 • ultrazvukové manipulátory
 • röntgenové kabíny a manipulátory
 • vírivoprúdové linky
 • kompletné vybavenie a príslušenstvo pre NDT
 • kalibrácie a konfirmace
 • spotrebný materiál pre všetky metódy

Sme spravidla exkluzívnymi distribútormi v SR a ČR pre svetových výrobcov NDT zariadení
 • Rohmann
 • Labino
 • Chemetall
 • Kodak
 • Colenta
 • Thermo Kevex
 • Sonatest
 • Socomate
 • VisiConsult
 • Balteau ...
Detailné popisy k jednotlivým výrobcom nájdete v sekci Obchodné zastúpenie firiem, alebo priamo u každej jednotlivej metódy v katalógu produktov.


Ďalej poskytujeme a implementujeme produkty pre odbory
 • nedeštruktivna štrukturoskopia
 • meranie vodivosti, meranie povlakov a hrúbok
 • endoskopia
 • kontrola kompozitných materiálov a lepených spojov
Kontakty na obchodné oddelenie
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest