Stupne kvalifikácie < Školenia a kurzy < Home

Stupne kvalifikácie

Pracovníci s kvalifikáciou Level I
sú spôsobilí vykonávať skúšky, zaznamenávať výsledky skúšok do protokolov. A vyhodnocovať výsledky skúšok na základe písomných podkladov pracovníka Level II. Podpisovať protokoly pracovník môže iba do kolonky "skúšku vykonal" nakoĺko nie je spôsobilý niesť zodpovednosť za výsledok skúšky.

Pracovníci s kvalifikáciou Level II
musia byť spôsobilí vykonávať a riadiť NDT skúšky podľa NDT postupov, požadovaných noriem a predpisov, sú zodpovední za vyhodnotenie výsledkov NDT skúšok a musia vedieť vypracovávať NDT inštrukcie pre vykonávanie skúšok.

Pracovníci s kvalifikáciou Level III
sú spôsobilí vykonávať a riadiť NDT skúšky podľa požadovaných noriem a predpisov, sú zodpovední za vyhodnotenie výsledkov NDT skúšok a musia vedieť vypracovávať NDT postupy pre vykonávanie skúšok. Musia byť schopní prevziať zodpovednosť za podriadených NDT pracovníkov a riadiť ich pracovné činnosti. Zároveň preberajú zodpovednosť za NDT skúšobné zariadenia.

Priamy prístup k Level II
Pre priamy prístup ku kvalifikáci na stupeň 2 platí, že uchádzač o kvalifikáciu musí absolvovať ako školenie pre stupeň 1 tak aj školenie pre stupeň 2 (takže súčet hodín pre obidva kvalifikačné stupne).

Systémy certifikácie

Akékoľvek otázky ohľadom systému certifikácie Vám zodpovie:

 
+ 421 918 704 893Všetky naše kurzy je možné absolvovať pod:

NEZÁVISLÝM CERTIFIKAČNÝM SYSTÉMOM
V Českej a Slovenskej republike a v rámci Európy sú tieto kurzy založené na norme ISO 9712. Po absolvovaní nášho kurzu budete prakticky i teoreticky pripravený tak, abyste boli schopný zložit skúšku u nezávislého skúšobného strediska (ako je napr. firma QC Plzeň) a po úspešnom vykonaní skúšky môžete požiadat o vystavenie certifikátu u certifikačného orgánu ako je APC - Certifikační sdružení pro personál, certifikačnej spoločnosti, SektorCert BRD, CWS ANB (Česká svářečská společnost) apod.

Pre slovenských zákazníkov pripraví školiace stredisko ATG Slovakia účastníkov školenia na skúšky vo všetkých certifikačných orgánoch akreditovaných na území Slovenska. (napr. Reaktortest SK ,COONSŽ, a iní )

ZAMESTNAVATEĽSKÝM SYSTÉMOM KVALIFIKÁCIE
vychádzajúcim z noriem ASNT SNT-TC-1A, NAS 410, EN 4179 apod., pod vlastným systémom firmy alebo s podporou Hartford Steam Boiler International (mezinárodný certifikačný orgán)


Zamestnávateľsky orientované kurzy vychádzajú z požiadaviek konkrétneho zamestnávateľa. Po zaškolení týmto spôsobom a úspešnom zložení záverečnej skúšky sú zamestnanci plne kvalifikovaní pre výkon práce u konkrétneho zamestnávateľa. Certifikáciu môžu vykonávať NDT pracovníci Level III, ktorí sú schválení a uznávaní konkrétnym zamestnávateľom pre túto činnosť. Viac informácií nájdete v sekci Služby vonkajšej agentúry.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest