LT - Školenia a semináre < NDT metódy < Home

LT - Školenia a semináre

V našich školiacich strediskách poskytujeme kurzy pre pracovníkov Level I, II a III. Patríme k najvýznamnejším školitelom "špeciálnych procesov" v Európe.

Príprava a kvalifikácia skušobného personálu prebieha podľa noriem

  • EN 473
  • EN 4179/ NAS 410 pre letecký priemysel - JAR 145.30
  • LT L2 HS ("vodný zákon")
  • SNT-TC-1A

Kurzy sú zamerané na skúšanie netesností a hodnotenie nálezov pomocou všetkých vyššie popísaných metód / techník (kurzy pre rozsah PCT + BT + PT - kvalifikačne všeobecný, kvalifikačne špecifický MS-B a praktiká pre MS-B), alebo pomocou metód stopovacieho plynu (kurz kvalifikačne všeobecný, kvalifikačne špecifický kurz MS-C a praktiká pre MS-C).

Informácie o školeniach a kurzoch nájdete v sekcii Školenia.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest