Vzdelávanie < Inšpekčné činnosti < Home

Vzdelávanie

Vzdelávanie / zvyšovanie kvalifikácie :

  • podľa požiadaviek noriem EN4179/NAS410
  • formou „on the job training“
  • špecializované kurzy pre metódu vizuálnej prehliadky
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest