Špecializované činnosti < Inšpekčné činnosti < Home

Špecializované činnosti

Špecializované činnosti/sériové skúšanie na pracoviskách:

  • kapilárna linka
  • digitálny RTG
  • dielňa údržby diskov kolies podvozkov - projekt v rozpracovanom stave
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest