Traťová údržba < Inšpekčné činnosti < Home

Traťová údržba

Traťová údržba je vykonávaná v mieste, na traťovej stanici alebo kdekoľvek podľa požiadavky objednávateľom údržby. V takomto prípade naším hlavným cieľom je vykonať úlohu v časovom rámci, ktorý podporí zákazníka v jeho snahe skrátiť dobu odstavenia lietadla na čo najkratší interval.

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest