Údržba na základni < Inšpekčné činnosti < Home

Údržba na základni

Na technickej základni je NDT komponentov vykonávané v špecializovanom laboratóriu resp. kapilárnej linke a/alebo digitálnom RTG. Vybavenie pracovísk umožňujúce vykonávať inšpekcie na dieloch v plnom rozsahu oprávnenia organizácie.

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest