AERO

V júli 2015 ATG Slovakia vstúpila do leteckého priemyslu so 14 ročnou skúsenosťou výkonu inšpekcií v odvetviach strojárenského priemyslu a výroby jadrovej energie.

V súčasnosti odberateľmi našich služieb sú všetci významní regionálni leteckí prevádzkovatelia a údržbové organizácie.

Skupina našich skúsených špecialistov NDT s kvalifikáciou NDT II a NDT III, za použitia technologicky pokročilých zariadení na NDT, vykonáva inšpekcie na lietadlách všetkých kategórií, vrátane vrtuľníkov.

Našimi hlavnými atribútmi sú plne profesionálny prístup špecialistov a flexibilita, ktorou reagujeme na kritické časové požiadavky na poskytnutie služby.

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest