Poradenské služby < Služby Vonkajšej Agentúry < Home

Poradenské služby

Využite naše konzultačné služby v oblasti aplikácii rôznych normatívnych dokumentov (EN, DIN, MIL, ASTM, ASME, AWS, AD-Merkblat, predpisy zákazníkov a pod.) Odborne posudzujeme projekty skúšobných laboratórií NDT z hľadiska ochrany pred ionizujúcim žiarením a pod..


Hlavné poradenské služby
  • poskytovanie poradenstva pri riešení problematík súvisiacich s výkonom nedeštruktívneho skúšania (služby pracovníkov NDT Level III)
  • pomoc pri zavádzaní NDT metód RT, UT, MT, PT, VT, ET, LT, aj niektorých ďalších špecifických metód, či techník skúšania (UT PA, UT TOFD, RT CR...) skúšanie kompozitov, leteckých dielov a pod.
  • výklad a interpretácia noriem a predpisov
    EN normy, ISO normy, normy a predpisy USA (ASTM normy, ASME Code, API, AWS ...), predpisy zákazníkov
  • vytváranie nezávislých posudkov - ako tretia nezávislá strana
  • návrh a výber skúšobného zariadenia a pomôcok pre nedeštruktívne skúšanie podľa sortimentu a množstva vyrábaných a kontrolovaných súčiastok a podľa požiadaviek zákazníkov alebo predpisov.

Pre vykonávanie všetkých týchto činností disponujeme dostatočným počtom vysoko kvalifikovaných pracovníkov NDT vo všetkých uvedených NDT metódach - viď. Kvalifikácia našich pracovníkov NDT.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest