Schvalovacie listiny < Školenia a kurzy < Home

Schvalovacie listiny

Naša firma je schválená mnohými organizáciami a asociáciami pre školenia a výkon kontroly v oblasti NDT.

Schválenia pre NDT školenia

EN ISO 9712
Sme schválené školiace stredisko pre Českú republiku, Slovenskú republiku a Poľsko.

EN 4179
Zamestnávateľský systém pre letecký priemysel (EN) schválený v zmysle EASA p.145.

EN 10256
Zamestnávateľský systém pre výrobu pecí.
Poskytujeme služby ako vonkajšia agentúra.

NAS 410
Kvalifikačný a zamestnávateľský systém pre letectvo (podľa US noriem)
Našim klientom poskytujeme služby ako vonkajšia agentúra. Tento systém kvalifikácie zamestnancov využívajú napr. spoločnostli GE Aircraft Engines, Honneywell, Rolls-Royce a pod.. Sme schváleným dodávateľom firmy Honeywell pre poskytovanie služieb v oblasti kvalifikácie personálu, odbornej garancie, metodickej činnosti a praktických výkonov NDT skúšania v metódach MT a PT - ako NDT Level III / SCA podľa normy HA NDE 001, SPOC 165.

SNT-TC-1A
V rámci tohto systému poskytujeme pre desiatky firiem z Českej republiky, Slovenskej republiky a Ruska služby vonkajšej agentúry.

VT zvarov (metodicky podľa ISO 17637)
Vizuálna kontrola zvarov - systém pre kvalifikáciu a certifikáciu odborného presonálu v oblasti vizuálneho skúšania tavných zvarových spojov kovových materiálov.

Schválenie pre oblasť ZVÁRANIA

API Code Kvalifikácia zváračského personálu podľa noriem USA - určené pre petrochemický priemysel.

Aplikácia CR 13576 pre tvorbu ľudských zdrojov
Zamestnávateľská príprava dozorového personálu.

ASME Code
Kvalifikácia zváračského personálu podľa noriem USA - určené pre tlakové nádoby.

IWIP
IWIP Medzinárodný zváračský inšpekčný personál. Sme schválené autorizované stredisko ATB pre kvalifikáciu IWI. Kvalifikácia je vykonávaná v rámci CWS ANB v Českej republike.

ASME Code
Vizuálna kontrola zvarov - systém pre kvalifikáciu a certifikáciu odborného personálu v oblasti vizuálneho skúšania tavných zvarových spojov kovových materiálov. Kvalifikácia zahrňuje dvojdenný kurz a jednodennú skúšku s možnosťou certifikácie pod ATG alebo HSB International.

Korózny personál

EN V 12 387
ATG je schváleným školiacim a skúšobným strediskom akreditovaných certifikačných systémov APC (ČR) a Reaktortest (SK) pre korózny personál.

Systém je trojstupňový
1. korózny technik
2. korózny technológ a inšpektor (Korózia a voľba materiálov konštrukcí, ochranné povlaky/povrchové úpravy)
3. korózny inžinier
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest