Aké služby ponúkame? < NDT metódy < Home

Aké služby ponúkame?

Vďaka dlhoročnej praxi na projektoch po celom svete Vám môžeme významne pomôcť pri riešení otázok spojených s tzv. "Zvláštnymi procesmi", kam patrí NDT skúšanie / testovanie , hodnotenie a sledovanie materiálov, korózie, meranie priemyslových celkov a pod. Vyškolenie každého takéhoto pracovníka je časovo i finančne veľmi náročné a preto Vám ponúkame služby naších špecialistov.

Praktická aplikácia všetkých NDT metód kladie značné nároky na operátorov ako po fyzickej stránke tak po stránke odborných znalostí a skúseností. Týká se to predovšetkým metód, kde se prítomnosť chyby hodnotí "nepriamo" podľa indikácie v reálnom čase. Správne vyhodnotenie indikácií alebo röntgenových snímkov často nie je jednoduché a vyžaduje značné skúsenosti.

Služby naších špecialistov NDT (Level III)

  • skúšanie / testy v laboratóriách i na pracoviskách (dočasných i stabilných)
  • odborné garancie a posudky
  • zastúpenie klienta ako tretia nezávislá strana
  • odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy
  • kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky / testovanie
  • tvorba písomných postupov (Written Procedure), metodické vykonávanie skúšok, kritériá prípustnosti
  • výstupy, reporty a protokolovanie výsledkov
  • poradenstvo
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest