LT - Produkty a výroba < Produkty pre NDT < Home

LT - Produkty a výroba

Katalóg LT
Katalóg ATC
Prehľadový katalóg spoločnosti ATC
Skúšanie netesností meraním mikro-prietoku
Meracia technika
Merací prístroj pre integrované meranie tlaku a teploty v skúšanej vzorke
Vákuové vývevy
  • rotačná olejová výveva
  • membránová výveva
  • výkonná rotačná olejová výveva
Vákuové komory pre skúšanie bublinkovou technikou
Vákuové komory
  • vákuové komory pre skúšanie tupých zvarov
  • vákuové komory pre skúšanie kútových zvarov
  • príslušenstvo
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest