ET - Produkty a výroba < Produkty pre NDT < Home

ET - Produkty a výroba

Katalóg ET
Prehľadový katalog výrobkov a služieb pre ET
Prehľadový katalog výrobkov a služieb pre metódu vírivých prúdov.
Absolútne sondy
KA 2-1
Manuálna detekcia trhlín a bodové triedenie.Vhodná pre detekciu trhlín neznámej smerovej orientácie
KAS 10 H 1361
Sonda vhodná pre ručné i automatizované skúšanie na rovných , ale i rádiusových plochách napr. leteckých kolies.
KAS 19-5
Ručná sonda, vhodná pre meranie hrúbok vrstiev, korózie a vodivosti.
KAS 2-2
Manuálna detekcia malých povrchových trhlín . Vhodná po detekcii trhlín neznámej smerovej orientácie predovšetkým na vysoko legovaných oceliach.
KAS 25-3
Vhodná pre kontrolu výstupných hrán turbínových lopatiek, napr. Alphajet motor Larzac
KAS 26-3
Vhodná pre kontrolu výstupných hrán turbínových lopatiek, napr. Alphajet motor Larzac
KAS 4-3
Ručná kontrola trhlín , meranie progresu procesu tepelného spracovania. Schopnosť detekovať vady v akejkoľvek pozícii. Dobré vedenie sondy, schopnosť kontroly i na hranách.
KAS 61-7
Hlavné využitie pre detekciu korózie a triedenie materiálov , detekciu skrytých trhlín bez ovplyvnenia hranami.
KAS 66-3
Vhodná pre detekciu povrchových vád, špeciálne malých povrchových trhlín i v oblasti hrán.
KAS 70-4
Vhodná pre detekciu povrchových vád, možnosť uhlového nastavenia hlavy sondy.
PKA 109-6
Sonda pre ručnú kontrolu, určená predovšetkým pre detekciu vád hlboko pod povrchom, meranie hrúbok vrstiev a materiálové triedenie.Penetrácia až 16 mm v Al!
PKA 34-18
Sonda pre ručnú kontrolu, určená predovšetkým pre detekciu vád hlboko pod povrchom, meranie hrúbok vrstiev a materiálové triedenie, detekciu korózie. Vysoká stabilita signálu i pre nízke frekvencie.
PLA 3-11
Sonda pre ručnú kontrolu, určená predovšetkým pre detekciu vád pod povrchom, detekciu korózie.Excelentné vedene sondy.
PLA 32-16
Sonda pre ručnú kontrolu, Sonda pre ručnú kontrolu nízko pod povrchom, možnosť využitia pre materiálové triedenie.
PLA 33-11
Sonda pre ručnú kontrolu trhlín pozdĺžne a tesne pod povrchom, detekciu korózie. Kontrola trhlín na výkovkoch!
Diferenciálne sondy
KD 1 H 85
Vhodná pre kontrolu povrchových trhlín so známou orientáciou. Možnosť použiť aj automatizovane.
KD 2-1
Vhodná pre kontrolu trhlín so známou orientáciou.
KD 38 H 1625
Sonda navrhnutá pre skúšanie vnútorného povrchu dier, napr. dier pre skrutky na leteckých kolesách.
KDS 2-2
Vhodná pre kontrolu trhlín so známou orientáciou. Eliminuje ovplyvnenie hranou v celom frekvenčnom rozsahu.
Multidiferenciálne sondy
MDK 1 H1225
Sonda vhodná pre automatizované skúšanie povrchových vád, špeciálne obvodových vád hriadelov ventilov.
MDK 1-23
Vhodná pre detekciu skrytých trhlín napr. v nitovaných hliníkových vrstvách/štruktúrach lietadiel a iných zariadení. Potlačuje vplyv nerovností a zmien hrúbok náterov a vzdialeností vrstiev, .
MDK 2-1
Vysoká citlivosť na trhliny na materiáloch s nízkou vodivosťou.
MDK 30-4
Prevažne využívaná pre statickú kontrolu povrchových trhlín pozdĺž hrán turbínových lopatiek s nízkou vodivosťou. Sonda je vybavená vodiacou drážkou.
MDK 4-1
Sonda určená pre detekciu povrchových trhlín vysoko legovaných ocelí. Vysoká citlivosť pre materiály s nízkou vodivostí.
MDK 43-18
Vhodná pre detekciu skrytých trhlín napr. v nitovaných hliníkových vrstvách/štruktúrach lietadiel a iných zariadení. Potlačuje vplyv nerovností a zmien hrúbok náterov a vzdialeností vrstiev .
MDK 9-4
Prevažne využívaná pre statickú kontrolu povrchových trhlín pozdĺž hrán turbínových lopatiek s nízkou vodivosťou. Sonda je vybavená vodiacou drážkou v tvare "V".
Prechodové sondy
ULAD 1 H-111
Prechodová sonda, absolutna/diferenciálna, využitie predovšetkým pre kontrolu tyčí, trubiek, drátov a vlákien.
D=1,2 až 26 mm
ULAD 1 H-35
Prechodová sonda, absolutna/diferenciálna, využitie predovšetkým pre kontrolu tyčí, trubiek, drátov a vlákien.
D=1,2 až 44 mm
ULAD 103-1
Prechodová sonda, absolutna/diferenciálna, využitie predovšetkým pre kontrolu tyčí, trubiek, drátov a vlákien.
D=104 až 180 mm
ULAS
Sondy ULAS majú hlavné využitie predovšetkým v triedení materiálovov , kontrole tvrdosti a tepelného spracovania.
Prenosné analógové prístroje
ELOTEST B1
Vhodný pre použitie v laboratóriu a výskumných ústavoch.
ROTOTEST
Vhodný pre použitie v laboratóriu a výskumných ústavoch.
Prenosné digitálne prístroje
ELOTEST B300
Vhodný pre aplikácie v chemickom a energetickom priemysle. Kontrola výmenníkových trubiek. Možnosť upgrade až na 4 kanálový systém a možnosť pripojenia videoskopu.
ELOTEST M2V3
Vhodný pre detekciu chýb typu trhlín na lietadlách, automobiloch a ďalších dopravných prostriedkoch, možnosť mixu frekvencií, triedenia materiálov a iné.
ELOTEST M3
Odľahčený, vhodný pre detekciu vád typu trhlina na lietadlách, automobiloch a ďalších dopravných prostriedkoch, možnosť mixu frekvencií, triedenia materiálov, merania vodivosti a hrúbok nevodivých vrstiev.
Príslušenstvo
Adaptéry
Slúžia k prepojeniu rôznych sond, káblov a prístrojov. Ponúkame aj zákaznicky riešené adaptéry!
Etalóny, štandardy, overovacie vzorky ROHMANN
Rôzne druhy vád, materiálov a tvarov.
Kabely
Slúžia k prepojeniu sondy a prístroja, alebo rotoru a pod.
Rotory
Rotory pre rotačné sondy.Vysoká kvalita a skúšobná kapacita.
Možnosť využitia funkcie C-scan!
Zákaznícke etalóny
Zákaznícke etalóny všetkých druhov, vrátane overenia rozmerov a pod.
Rotačné sondy
KD1H 524
Flexibilná rotačná sonda, schválená a doporučená AIRBUSOM
RS
Rotačné sondy vhodné pre dynamické skúšanie vnútorných povrchov otvorov a vývrtov.
RS 10,4
Rotačná sonda vhodná pre dynamické skúšanie vnútorných povrchov otvorov a vývrtov.
RSK
Rotačné sondy vhodné pre dynamické skúšanie vnútorných povrchov kónických zapustěných otvorov a vývrtov.
RSM
Rotačné sondy vhodné pre dynamické skúšanie skúšanie vnútorných otvorov a vývrtov. Vysoká citlivosť!
RSMT
Rotačná mini disková sonda, vhodná pre dynamické skúšanie povrchov.
RSMV
Rotačná sonda vhodná pre dynamické skúšanie vnútorných povrchov otvorov a vývrtov.
RSS
Rotačná sonda vhodná pre dynamické skúšanie vnútorných povrchov i mierne kónických otvorov a vývrtov, rozsah priemerov jednej sondy δ d =0,5 mm !
RST
Rotačná disková sonda, vhodná pre dynamické skúšanie povrchov plechov, dosiek a iných väčších plôch.
Špeciálne sondy
ARK 31-2
Absolútna sonda s feritovým jadrom. Detekcia trhlín na skrutkovaných, alebo nitovaných doskách.
BAL 73-1
Mostíková sonda so vzduchovým jadrom.Vhodná pre kontrolu zvarových spojov, hrubších povrchov, eventuálne zvarov pod náterom. Potlačuje lift of effect.
KAS 2 H 1648.01
Sonda navrhnutá pre kontrolu povrchu obvodových drážok napr. leteckých kolies.
KAS 2 H 1648.02
Sonda navrhnutá pre kontrolu povrchu obvodových drážiek napr. leteckých kolies.
KAS 3 H 1649.01
Sonda navrhnutá pre kontrolu vetracích kanálikov leteckých kolies
KAS 3 H 1649.02
Sonda navrhnutá pre kontrolu vetracích kanálikov leteckých kolies
Špeciálne systémy
Dodáváme vrátane mechanickej a systémovej integrácie
BONCHECK95
Zariadenie je určené pre kontrolu lepených a laminovaných vrstiev. Používa Airbus, Lufthansa ...
ELOSCAN
Automatický systém pre ET kontrolu, prevažne symetrických rotačných súčiastok.
HeadChecker
Mobilný systém pre kontrolu koľajníc .
Scananalyzer Soft
TrackScan
Viackanálový systém pre kontrolu koľajníc, stacionárny.
Stacionárne systémy
Dodáváme vrátane mechanickej a systémovej integrácie
ELOTEST IS
Viackanálový prístroj vhodný pre použitie v automobilovom priemysle a výrobe ložísk. Kontrola na chýb ložísk, tyčí, rúrok, čapov, piestov atď.
ELOTEST IS ROLLER
Viackanálový prístroj vhodný pre použitie v automobilovom priemysle a výrobe ložísk. Kontrola na chýb ložísk, tyčí, rúrok, čapov, piestov atď.
ELOTEST PL 500
Viackanálový prístroj až 256 kanálov s kompenzáciou vzdialenosti od skúšaného dielu. Vysoká testovacia rýchlosť!!! Možnosť využitia aj ako "štruktúroskop".
ELOTEST PL.1
Viackanálové zariadenie je určené pre sofistikované priemyslové aplikácie, možný upgrade až na 64 kanálov.
ELOTEST PL.E
2 kanálové zariadenie je určené k efektívnemu skúšaniu hutných polotovarov, rúrok, tyčí ingotov a pod.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest