IRT - Školenia a kurzy < NDT metódy < Home

IRT - Školenia a kurzy

ATG Slovakia poskytuje odborné kurzy pre IRT (a všetky ďalšie NDT metódy) pre pracovníkov Level I, II a III. Patríme k najvýznamnejším školiacim strediskám "špeciálnych procesov" v Európe.

Príprava a kvalifikácia NDT personálu prebieha podľa noriem
  • EN 4179 / NAS 410 pre letecký priemysel (v rámci školení sú preberané zákaznícke špecifikácie ako napríklad NDT manuál Boeing 737, Airbus A310 Airbus A318 – A321 atd.)
  • SNT-TC-1A
  • ISO 11484, EN 10256 (pre skúšanie rúr a potrubí)
  • EN ISO 9712, vrátane kvalifikácie pre PED (tlakové zariadenia)
Informácie o školeniach a kurzoch náljdete podrobnejšie v sekcii Školenia.

Kontaktné osoby

 
+ 421 918 704 893

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest