VT / RVI - Služby a výkon VT kontroly < NDT metódy < Home

VT / RVI - Služby a výkon VT kontroly

Skúšobný proces


Metodické požiadavky na priebeh VT sú určené/stanovené - normami, kódmi, predpismi - požiadavkami odberateľov (väčšinou v kontrakte).

Základnými metodickými EN normami sú :
 • EN ISO 17637 (platí iba pre zvary)
 • EN 13018 (všeobecne definované pravidlá pre celý rozsah VT)
Kritériá prijateľnosti pre jednotlivé druhy testovaných výrobkov sú definované ďaľšími nadväzujúcimi normami :
 • v sektore zvarov (w - welds) sú to EN ISO 5817 a EN ISO 10042 (pre Al a jeho zliatiny)
 • v sektoru odlitků (c - castings) EN 12454 a EN 1370
 • pre valcované plechy (hot-rolled plates) EN 10163-13
 • v sektore rúrok (t - tubes) napr. norma EN 10208-1

Najvýznamnejšie a najpožadovanejšie VT štandardy a špecifikácie z oblasti US predpisov sú napr. ASTM A-802 (katalóg SCRATA) a MSS-SP-55 pre odliatky.


Skúšanie vykonávame laboratórne i v teréne


Vizuálne testovanie vykonávame ako v našich priestoroch (špeciálne pracovisko v SPH Žiar nad Hronom) , tak aj priamo na stavbách a pracoviskách našich klientov. Pre štandardné skúšanie vnútorných priestorov s priamočiarymi vstupmi používame boroskopy renomovaných značiek so svetelným zdrojom a príslušenstvom pre vizualizáciu obrazu a zabezpečenie digitálneho záznamu (foto - jpg, video-mp4 ). Inšpekcie vnútorných priestorov s komplikovaným vstupom vykonávame videoskopmi iPLEX s vymeniteľnými objektívmi a s možnosťou objektívneho merania viacerými metodikami.
Na výkon vizuálnych skúšok / testov disponujeme :
 • niekoľkými sadami mierok pre zvary (inspekčné kufríky)
 • fotografiami MSS-SP-55
 • plnou sadou replík SCRATA (podľa ASTM A-802) pro hodnocení odlitků
 • priemyslenými boroskopmi (priemery od 3mm)v špeciálne vybavenom pracovisku
 • priemyslenými fibroskopmi (plus kamery, monitory, záznam) s priemermi od 2mm
 • priemyslenými videoskopmi ( vrátane merania a záznamu obrazu)Služby pracovníkov NDT Level III
 • kvalifikacie personálu vykonávajúceho NDT skúšanie
 • odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy
 • tvorba písomných postupov (Written Practice)
 • skúšanie (výkon testov) v laboratóriách i na externých pracoviskách
 • určenie / vypracovanie metodického výkonu skúšok
 • výstupy a protokolovanie výsledkov
 • spolupráca pri definovaní/určovaní kritérií prijateľnosti

Poradenstvo


V nadväznosti na vykonávanie činností v oblasti NDT ponúkame poradenskú činnosť pre našich klientov. Naši špecialisti vám doporučia vhodné metódy a upozornia na prípadné obmedzenia, upresnia voľbu techník skúšania v závislosti na požiadavkach (citlivosť skúšania), zoptimalizujú parametre skúšania, vyberú zarídnia a pomôcky, zaistia postupy pre bezpečnosť práce, navrhnú pracovisko atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest