PT - Školenia a semináre < NDT metódy < Home

PT - Školenia a semináre

Školiace stredisko ATG Slovakia poskytuje odborné kurzy pre metódu PT (a všetky ďalšie NDT metódy) pre pracovníkov Level I, II a III. Patríme k najvýznamnejším školiacim strediskám pre "špeciálne procesy" v Európe. Školenie poskytne celkový prehľad o metóde a všetkých jej metodikách pre všetky výrobkové sektory a k nim prislúchajúce znalosti metodických a výrobkových noriem. V rámci cvičení sa účastníci školení naučia pracovať s celou škálou NDT PT testov (farebným kontrastom, fluorescenčne, ručne aj v kapilárnej linke...

Príprava a kvalifikácia skúšobného personálu prebieha podľa noriem
  • EN ISO 9712, vrátane kvalifikácie v zmysle PED (tlakové zariadenia)
  • EN 4179 / NAS 410 (pre oblasť letectva)
  • ISO 11484, EN 10256 (pro skúšanie potrubí a rúr)
  • SNT-TC-1A
Informácie o školení a kurzoch nájdete v sekcii Školenia.

Fotografie z kurzu

Kontakt

 
+ 421 918 704 893

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest