UT - Služby a skúšanie < NDT metódy < Home

UT - Služby a skúšanie

Skušobný proces


Tak ako veľmi sú rôzne jednotlivé aplikácie UT metódy, je veľmi pestrá i paleta štandardov, ktoré ich použitie regulujú. Medzi najvýznamnejšie normy, ktoré sa zaoberajú UT metódou patria:
 • skúšanie zvarových spojov - EN ISO 11666, EN ISO 23279, EN ISO 17640, ...
 • skúšanie oceľových plochých výrobkov - EN 10160, ...
 • skúšanie výkovkov napríklad - EN 10228-3, ...
 • automatické skúšanie oceľových trubiek - EN 10246-7, ...
 • zlievarenstvo - EN 12680-1, ...
 • meranie hrúbky ultrazvukom - EN 14127, ...

Služby pracovníkov NDT Level III
 • kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky
 • tvorba písomných postupov (Written procedure), metodické vykonávanie skúšok, kritéria prípustnosti
 • skúšky v laboratoriách a na pracoviskách
 • výstupy a protokolovanie výsledkov
 • odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy

Poradenstvo


V náväznosti na vykonávanie činností v oblasti NDT ponúkame poradenskú činnosť pre našich klientov. Naši špecialisti vám doporučia vhodné metódy a upozornia na prípadné obmedzenia, upresnia voľbu techník skúšania v závislosti na požiadavkách (citlivosť skúšania), optimalizujú parametre skúšania, vyberú zariadenie a pomôcky, zaistia postupy pre bezpečnosť práce, navrhnú pracovisko atď.


Druhy skúšania


Ultrazvuková metóda sa využíva pre detekciu odrazu ultrazvukových vĺnod nehomogenít resp. vád. Môže byť preto použitá pre kontrolu kovových i nekovových materiálov. Výhodou tejto metódy je možnosť skúšania polotovarov veľkých hrúbok (u výkovkov až niekoľko metrov).
 • skúšanie zvarových spojov
 • skúšanie oceľových plochých výrobkov
 • skúšanie výkovkov
 • skúšanie oceľových trubiek
 • skúšanie v zlievarenstve
 • meranie hrúbok ultrazvukom

Hlavné aplikácie UT metódy


 • automatizovaná ultrazvuková kontrola polotovarov /trubiek, tyčí, zvarových spojov
 • korozne merania pomocou ultrazvukových riadených vĺn (guided waves)
 • podpora RBI (risk based inspections) - inšpekcie na základe stanovených rizík pre zvýšenie efektívnosti nákladov na údržbu

Naši inšpektori používajú následujúce zariadenia


 • ultrazvukové prístroje (odrazová i prechodová metóda)
 • štandardné sady UT sond
 • ultrazvukové kalibračné a referenčné mierky
 • ultrazvukové tvrdomery a hrúbkomery
 • ultrazvukové manipulátory a systémy
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest