RT - Služby a skúšanie < NDT metódy < Home

RT - Služby a skúšanie

Celosvetovo vykonávame školenia, inšpekcie, merania a vyhodnotenia podľa želaní našich klientov a podľa medzinárodných, národných i oborových noriem.

V náväznosti na vykonávaní činností v oblasti NDT ponúkame poradenskú činnosť pre našich klientov. Naši špecialisti Vám doporučia vhodné metódy a upozornia na prípadné obmedzenia, upresnia voľbu techník skúšania v závislosti na požiadavkach (citlivosť skúšania), optimalizujú parametre skúšania, vyberú zariadenia a pomôcky, zabezpečia postupy pre bezpečnosť pri práci, navrhnú pracovisko, linku atd.

Skúšobný proces RT


Pri výrobe resp. v opravárenstve je RT skúška priamo stanovená normami alebo podľa požadaviek odberateľa. Základnou metodickou normou je EN 444 a ďalej normy EN ISO 17636-1, EN 12681, EN 10246-10, EN 462, EN ISO 11699-1, EN 25580, EN 12517-1, EN ISO 5817, EN ISO 6520, EN 1330, ...

Špecifické normy v konkrétnom priemysle a jeho odvetviach


  • letecký priemysel: ASTM E 1742, ...
  • petrochemický priemysel: API štandardy, ASME Code B 31.3, ...
  • zlievarenstvo: ASME E 155, E 186, E 446, ...
  • tlakové zariadenia: ASME Code, EN 13445, EN 13480, ...

Služby pracovníkov NDT Level III
Kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky-testy
  • tvorba písomných postupov (Written Procedure), metodické vykonávanie skúšok, kritériá prijateľnosti
  • skúšky-testy v laboratóriách i v teréne
  • výstupy a protokolovanie výsledkov

Odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy


Tieto činnosti sú vždy zaistené pracovníkmi kvalifikovanými v stupni Level III podľa ISO 9712, SNT-TC-1A alebo NAS 410.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest