Služby Vonkajšej Agentúry < Služby Vonkajšej Agentúry < Home

Služby Vonkajšej Agentúry

Ponúkame komplexné aj čiastové riešenia projektov firemných systémov NDT. Medzi tieto činnosti patrí napríklad výber metód NDT, spracovanie skúšobných procedúr a inštrukcí pre konkrétne aplikácie, výber skúšobného zariadenia a vytvorenie firemného kvalifikačného a certifikačného systému.

Pokiaľ nemá Vaša spoločnosť vlastných pracovníkov NDT Level III, ponúkame služby našich pracovníkov u zákazníkov ako Vonkajšia agentúra (Outside Agency), v zmysle noriem SNT-TC-1A, EN 473, EN 4179, NAS 410, EN 10256, ISO 11484 a dalších.

Služby Vonkajšej Agentúry zahŕňajú

Kvalifikácia personálu vykonávajúceho NDT skúšky/testovanie
  • školenia a skúšky v naších učebniach a laboratóriach, prípadne priamo u klienta

Praktický výkon NDT činností
  • skúšanie / testy v laboratóriách i na pracoviskách (dočasných i stabilných)
  • overenie metodiky
  • výstupy, reporty a protokolovanie výsledkov

Odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy
  • tvorba písomných postupov (Written Procedure)
  • stanovenie metodického vykonávania skúšok
  • spolupráca pri definovaní kritériá prípustnosti

Poradenstvo
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest