Aktuální informace < Home

Aktuální informace


21. 11. 2013

Připomínáme, že pro rok 2014 jsou vypsány dva programy zkoušek způsobilosti a to pro metody:
Do těchto programů je třeba se přihlásit do 31. 01. 2014. Později podané přihlášky budou přijaty v závislosti na volné kapacitě v daném programu. Abychom mohli odpovědně vypracovat plán programů zkoušek způsobilosti v dalších obdobích, vypisujeme průzkum vašich požadavků a potřeb. Je třeba, aby každá NDT laboratoř, která má zájem se účastnit těchto zkoušek, vyplnila a odeslala odpovídající formulář na adresu pitterj@atg.cz.


21. 11. 2013

V září 2013 byly ukončeny a vyhodnoceny dva programy zkoušek způsobilosti pro metody PT a RT, kterých se účastnily celkem 4 NDT laboratoře.

V říjnu 2013 byl ukončen audit ČIA pro udělení akreditace na poskytování programů zkoušek způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal pro ATG s.r.o. dne 15. 11. 2013 Osvědčení o akreditaci č. 627 / 2013 pro samostatný útvar "Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG" č. 7012 (zkratka PZZ ATG).

Udělená akreditace se vztahuje na poskytování programů způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení pro NDT metody ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT. Akreditace byla udělena na základě splnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043.

Pro rok 2014 jsou vypsány dva programy zkoušek způsobilosti a to pro metody: Do těchto programů je třeba se přihlásit do 15. 01. 2014.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest