Aktuální informace < Home

Aktuální informace


Aktuálne informácie nájdete na http://www.atg.cz/ndt-907&display=MLZZ


V roku 2013 byl ukončen audit ČIA pro udělení akreditace na poskytování programů zkoušek způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal pro ATG s.r.o. dne 15. 11. 2013 Osvědčení o akreditaci č. 627 / 2013 pro samostatný útvar "Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG" č. 7012 (zkratka PZZ ATG).

Udělená akreditace se vztahuje na poskytování programů způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení pro NDT metody ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT. Akreditace byla udělena na základě splnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043.

Dne 27. dubna 2017 byla podepsána „Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA“ pro oblast poskytování zkoušení způsobilosti podle EN ISO/IEC 17043. Tato evropská dohoda znamená, že její signatáři si navzájem uznávají udělené akreditace a protokoly, zprávy a certifikáty vydané akreditovanými osobami signatářů. Na udělenou akreditaci ATG se vztahuje dohoda EA MLA pro oblast zkoušení způsobilosti NDT laboratoří v metodách MT, PT, RT, UT, VT, ET a LT.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest