IRT - Šlužby a skúšanie / testovanie < NDT metódy < Home

IRT - Šlužby a skúšanie / testovanie

Skúšobný proces


Najvýznamnejšími a najpožadovanejšími predpismi pre IRTASTM E 1934 (Examining Electrical and Mechanical Equipment with Infrared Thermography) ASTM E 2582 (Standard Practice for Infrared Flash Thermography of Composite Panels and Repair Patches Used in Aerospace Applications). Z EN noriem je možné menovať EN 13 187 (Tepelné chovanie budov) alebo ISO 18 434-1 Monitorovanie stavu a diagnostika strojov.

Veľmi časté je priame použitie specifikácií zákazníkov ako napríklad NDT manual Boeing 737, Airbus A310 Airbus A318 – A321 atd. V SK praxi bola metóda využitá pri detekcii vody vo voštinových paneloch lietadiel MiG-29 ASR

Služby pracovníkov NDT Level III
  • kvalifikácie NDT personálu vykonávajúceho NDT testy
  • tvorba písomných postupov (Written Practice), metodický výkon skúšok, kritériá prípustnosti
  • skúšanie v laboratóriách i na externých pracoviskách
  • výstupy a protokolovanie výsledkov
  • odborné garancie, metodické činnosti a tvorba legislatívy

Poradenstvo


V náväznosti na výkon činností v oblasti NDT ponúkame poradenskú činnosť pre našich klientov. Naši špecialisti Vám doporučia vhodné metódy a upozornia na prípadné obmezenia, upresnia voľbu techník testovania v závislosti na požiadavkách (citlivosť skúšania), zoptimalizujú parametre skúšania, vyberú zariadenia a pomôcky, zaistia postupy pre bezpečnosť práce, navrhnú pracoviská atd.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest