ET - Školenia a kurzy < NDT metódy < Home

ET - Školenia a kurzy

V našich školiacich strediskách poskytujeme kurzy pre pracovníkov NDT Level I, II a III. Patríme k najvýznamnejším školiacim strediskám "špeciálnych procesov" v Európe.

Príprava a kvalifikácia personálu NDT vykonávajúceho testovanie je realizovaná podľa noriem
  • STN EN ISO 9712(EN 473), EN 10256
  • EN 4179/NAS 410 pre letecký priemysel (podľa požiadaviek "JAR 145.30")
  • SNT-TC-1A pre priemysel tlakových nádob, skúšanie podľa ASME Code, ASTM, MIL aj.
Informácie o školeniach a kurzoch nájdete v sekcii Školenia.

Kontaktné osoby

 
+ 421 918 704 893

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest